Infostander

Hver region har fået udleveret en info-stander, som lokalafdelingerne kan låne. Desuden råder sekretariatet over nogle få ekstra info-standere, der ligeledes kan lånes.