Esbjerg

Tilskud til markedsføring

Øllets Dag Udvalgets svar:

Øllets Dag Udvalgets opgave er at sørge for logobaserede materialer rettet specifikt mod Øllets Dag, og tilskud til markedsføring hører ikke herunder. Der kan søges i regionen, og regionen kan evt. videresende ansøgningen til Ekstramiddeludvalget, hvis den ikke selv har midler til dette.

Fredericia

Indeldelsesformular.

Øllets Dag Udvalgets svar:

Der er her tale om den indmeldelsesblanket, som benyttes hele året, så Øllets Dag Udvalget kan ikke love at forsøge at tage ønsker til en ændring af denne med til næste Øllets Dag, da det kræver at Mikkel mener, at den skal ændres generelt. Men selvfølgelig kan vi spørge ind til, hvad problemerne bestod i og videregive dem til Mikkel.

Fælles indkøb af poletter.

Øllets Dag Udvalgets svar:

Vi har tidligere svaret Fredericia, at Øllets Dag Udvalgets opgave er at sørge for logobaserede materialer rettet specifikt mod Øllets Dag, og at det er op til sekretariatet at beslutte, om køb og salg af poletter skal være en del af shoppens tilbud. Fredericia skal derfor kontakte sekretariatet vedrørende dette.

Frederikshavn + Næstved

Udskiftning af logomaterialer.

Øllets Dag Udvalgets svar:

Der er lige udsendt mail til tillildsfolkene med en plan for ekstra udskiftning af logomaterialer. Derudover kan der som altid søges i region (Ekstramiddeludvalg), Øllets Dag puljen og Arrangementspuljen efter gældende regler.

Odense

Pressemeddelelser.

Øllets Dag Udvalgets svar:

Hvis man sender "pressemeddelelser" til aviser, vil de typisk betragte dem som "annoncer" - som der skal betales for - og ikke trykke dem. Udfærdiges og sendes den derimod som "Forslag til en artikel" - gerne vedhæftet et par gode billeder i stort format - er der langt større chance for, at de trykker den.

Skagen

Finansiel hjælp.

Øllets Dag Udvalgets svar:

Øllets Dag Udvalgets opgave er at sørge for logobaserede materialer rettet specifikt mod Øllets Dag, og finansiel hjælp til lokalafdelinger hører ikke herunder. Skal skal derfor kontakte landsbestyrelsen vedrørende dette.

 

Alle lokalafdelinger har fået besked direkte via mail.